Akidah

Show:
Sort By:
Ensaiklopedia Larangan

“Benar-benar suatu kaum dari umatku akan ditolak dari telaga sebagaimana unta asing ditolak (dari kerumunan unta)”, maka aku berkata : “Ya Allah itu adalah umatku”, maka dikatakan : “Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu”. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)

RM250.00

- +
Syarah Al-Kabair: Penjelasan Kitab Dosa-Dosa Besar

Penjelasan Kitab Dosa-Dosa Besar. Berdasarkan Hadis-Hadis Sahih~Buku ini berisi kumpulan 76 jenis dosa besar yang bersumber dari keterangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Kabair adalah kitab monumental karya Iman Az-Zahabi yang telah lama hilang.

RM35.00

- +
Ensiklopedi Akhir Zaman

Menakjubkan!!
Ternyata banyak sekali nubuwat Rasulullah yang telah terjadi di sepanjang Abad-21. Berbagai kejadian besar itu semakin menambah daftar bukti atas kebenaran nubuwat baginda Nabi S.a.w.

RM130.00

- +
Syarah Ushul I'tiqad

Kitab ini tergolong kitab yang paling penting dalam masalah akidah di sisi ahlu sunnah wal jama’ah. Kitab yang memuat 2832 sanad antara hadis dan atsar, semua berbicara tentang permasalahan akidah. Kitab ini tergolong sebagai mustakhraj yang memuat sanad yang menyampaikan kepada orang yang mengucapkannya, dengan jalan yang berbeda dari kitab shahih maupun sunan. Sehingga, kitab ini sangat berfaedah pada masalah haditsiyah (segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hadis).

RM760.00

- +
200 Soal Jawab Iman

Karya: Dr Muhammad Na’im Yasin.

Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.

Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari akhir dan beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk. Perbahasan berkaitan keimanan dalam bentuk soalan dan jawapan, disarikan oleh Dr Muhammad Na’im Yasin dari kitab karangan beliau sendiri, ‘Al-Iman; Arqanuhu, Haqiqatuhu, Nawaqidhuhu’. Pada akhir setiap bab, perbahasan diringkaskan dalam bentuk jadual bagi memudahkan kefahaman.

RM38.00

- +
Manhaj Akidah Imam Syafie

Karya: Dr Muhammad Abdul Wahhab al-Aqil.

Kemasyhuran mazhab Syafi’i menjadikan ia diamalkan serta dipraktikkan secara meluas khususnya di nusantara ini, dalam rangka berpegang kepada penilaian Imam asy-Syafi’i dalam pelbagai hukum-hakam. Namun, hakikatnya, masih banyak fatwa-fatwa Imam asy-Syafi’i sendiri yang tidak diketahui, tidak diambil endah, tidak diketengahkan, sedangkan semua fatwa-fatwa itu amat penting kerana berkaitan sekitar isu aqidah dan persoalan i’tiqad.

RM70.00

- +
Syarah Fathul Majid

Buku Fathul Majid ini yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman Alu Asy-Syaikh merupakan buku induk yang bisa dijadikan referensi rujukan kitab tauhid. Buku ini merupakan penjelasan atau syarah dari kitab tauhid karya Syaikh Muhammad Attamimi yang sudah diberi ta’liq dan juga hasyiyah dari Syaikh Muhammad Hamid l-Faqi yang ta’liq ini sudah dikoreksi ulang dan juga komentar-komentar yang penting oleh Imam Al-Allamah Ibnu Baz.Buku rujukan tauhid induk yang memuatkan.

RM110.00

- +
Syarah Aqidah Salaf

SYARAH AQIDAH SALAF
Karya: Abdul Hakim Amir Abdat

Apabila berbicara berkenaan aqidah generasi salaf, dapat diketahui bahawa ia telah dituruti sejak zaman berzaman bermula dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, seterusnya manhaj beragama yang benar ini diteruskan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, diikuti para imam dan ulama yang menyebarkannya ke pelosok timur dan barat, sehinggalah ia diyakini dan diamalkan baik orang yang alim mahupun orang awam. Syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala, dakwah salaf terus berkembang dengan salah satunya menerusi penulisan ilmu melangkaui batas bangsa dan bahasa.

RM90.00

- +
Syarah Nawaaqidhul Islam

Dinyatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya bahwa Islam dibangun atas lima pilar iaitu syahadatain, shalat, puasa, zakat dan haji. Ertinya seseorang paling tidak akan dianggap sah Islamnya apabila telah mendirikan (melaksanakan) lima pilar (amalan) di atas.

Sesungguhnya Islam adalah agama yang kompleks, mencakup segala hal dalam kehidupan umat manusia. Apa yang digambarkan hadis di atas, tidak difahami bahawa Islam hanya sebatas ibadah pokok yang lima itu saja, namun hadis diatas ini menerangkan bahawa hakikat Islam tidak bisa dengan pengakuan lisan sahaja melainkan harus ada bukti konkret atas keislaman manusia. Misalnya Nabi menyatakan, yang membedakan Islam tidaknya seseorang adalah apabila ia melaksanakan shalat.

RM42.00

- +
Perangkap Iblis

DI SAAT SUASANA BERAGAMA HARI INI YANG PENUH KESAMARAN DAN KEKELIRUAN. APA YANG PERLU DILAKUKAN?

Bab yang paling panjang dihuraikan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam karyanya berjudul 'Talbis Iblis' adalah tipu daya terhadap kaum sufi, sehingga mencapai hampir separuh daripada kitab ini. Apakah sebabnya?

Antara penyebab yang menjadi latar belakang penjelasan yang begitu pahit untuk ditelan oleh sebahagian pihak, adalah kerana suasana pada zaman beliau yang telah muncul begitu banyak aliran sufi sehingga menjadi punca berkembangnya bermacam-macam kepercayaan khurafat dan tahayul di dalam masyarakat Islam, dan tidak kurang juga yang mencarik kemurnian tauhid dengan tersebarnya kepercayaan-kepercayaan pelik yang mengundang syirik tanpa disedari.

RM69.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart