Pustaka Imam Syafie Aqidah Tahawiyyah Kitab ‘Aqīdah al-Ṭaḥāwiyyah ini adalah sebuah kitab matan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah yang di.. Product #: DKPIS001 based on 0 reviews Regular price: RM45.00 RM45.00 1

Aqidah Tahawiyyah | Syarah & Ulasan oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani

Penerbit: Pustaka Imam Syafie
Kod Kitab: DKPIS001
Availability: 1
Berat: 0.70kg

Harga: RM45.00

 Syarahannya begitu ringkas, tetapi padat. Buku ini juga penting untuk membetulkan persepsi sebahagian pihak yang menuduh Syaikh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar seperti beliau berakidah murji’ah. Di dalam buku ini kita dapat melihat bagaimana beliau men-taqrir-kan masalah iman sesuai dengan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah.

Jika dibandingkan buku ini dengan kitab-kitab akidah para imām terdahulu, contoh yang pertama berkenaan dengan status al-Qur’ān sebagai kalam Allāh ataupun sebagai makhluk. Kita boleh lihat bahawa pandangan yang dikemukan di dalam buku ini selari dengan pandangan Imām al-Ṭabarī di dalam kitab Ṣarīḥ al-Sunnah, Imām Aḥmad di dalam Syarḥ Uṣūl al-Sunnah dan al-Lālikā’ī di dalam Syarḥ Uṣūl al-I‘tiqād Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Selain itu, banyak lagi contoh-contoh yang boleh dikemukakan seperti keberadaan Allāh di atas ‘Arsy, masalah pembahagian iman, kudrat dan irādah Allāh, masalah qaḍā’ dan qadar dan lain-lain.

Pada asasnya, kebanyakan ulasan yang dibawakan oleh Syaikh Al-Albani berkenaan dengan akidah yang dimuatkan di dalam buku ini merupakan saringan dan ringkasan daripada pandangan ulama-ulama terdahulu. Kebanyakannya dinukilkan daripada kitab Syarḥ al-‘Aqīdah al-Ṭaḥāwiyyah yang dikarang boleh Imām ibn Abī ‘Izz al-Ḥanafī. Ada sebahagian daripada matan al-Ṭaḥāwiyyah ini diberikan ulasan yang ringkas, dan ada yang diberikan ulasan yang panjang. Selain itu, ada juga yang tidak diberikan apa-apa ulasan kerana barangkali Syaikh al-Albānī berpandangan bahawa matan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diberikan apa-apa ulasan lagi.

Tiada ulasan berkaitan kitab ini
Tulis Ulasan
BadExcellent
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart