Pustaka Azzam Syarah Bulughul Maram Kitab 'Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam' karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah (yan.. Product #: DK053 based on 0 reviews Regular price: RM490.00 RM490.00 2 - 3 Days

Syarah Bulughul Maram 7 Jilid

Penerbit: Pustaka Azzam
Kod Kitab: DK053
Availability: 2 - 3 Days
Berat: 6.10kg

Harga: RM490.00

Ulama selepas daripada Imam Ibnu Hajar telah meluaskan lagi manfaat kitab ini dengan mensyarahkan hadis-hadis di dalamnya dengan lebih terperinci, antaranya seperti kitab 'Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram' karangan Imam ash-Shan'ani rahimahullah yang menjadi rujukan fiqh Islam yang penting sehingga kini. Zaman ini juga turut menyaksikan khidmat penjelasan hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram oleh ulama semisal Sheikh Abdullah Abdurrahman al-Bassam yang menghasilkan syarahnya yang berjudul 'Taudhihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram', yang memiliki keistimewaan huraian merentasi mazhab fiqh sekaligus memilih pandangan yang kuat dalam sesuatu perbahasan. Juga tidak dilupakan, syarah kitab ini yang dihimpunkan dari rakaman pengajian Sheikh Ibnu al-'Utsaimin semasa hayat beliau yang diberi judul 'Fath Dzil Jalaali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram (edisi terjemahan untuk bab solat, puasa, haji, zakat, serta bab berkaitan taharah dan jenazah).

Tiada ulasan berkaitan kitab ini
Tulis Ulasan
BadExcellent
Facebook comment

Hubungi Kami

Hubungi Kami
+6013-952 6200 | sales(a)darulkitab.com.my
2017-2019 © Darulkitab.com.my. Hak Cipta Terpelihara. Dimiliki oleh DKbooks Enterprise ( CA0280012-V)