Al-Quran

Show:
Sort By:
50 Kaidah

50 KAIDAH KEHIDUPAN DALAM AL-QUR'AN.

Penulis: Dr. Umar Bin Abdullah Al-Muqbil.

Jika kita berbicara tentang kemu'jizatan Al-Qur'an tentu tak akan pernah usai. Karena Al-Qur'an datang dari sisi Allah dan merupakan firman-Nya yang agung! Dari berbagai berbagai sisi dan aspek manapun, tidak ada satu kitab pun yang mampu menandinginya. Bahkan, sekiranya manusia dan jin berkumpul, bersatu, dan berupaya bersama-sama untuk menandinginya tentu tidak akan dapat menandingi kemu'jizatan dan keagungan Al-Quran.

Mengandungi 425 mukasurat.

RM50.00

- +
At-Tibyan

AT-TIBYAN ~ ADAB PENGHAFAL AL-QUR'AN.

Karya: Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi.

Demi memastikan keagungan dan kemuliaan kitab suci al-Qur'an kekal terpelihara, karya Imam an-Nawawi rahimahullah ini seharusnya diperhatikan mutiara yang terkandung di dalamnya bagi mereka yang ingin tergolong di kalangan ahli al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wata'ala.

Ukuran Buku: 15cm x 23cm / Halaman: 214 hlm / Softcover.

RM23.00

- +
Tafsir Muyassar

Tafsir Muyassar (Lengkap 30 Juz Dalam 2 Jilid)

Penyusun: Dr. Hikmat Basyir Dr. Hazim Haidar Dr. Musthafa Muslim Dr. Abdul Aziz Isma’il

Dibawah Arahan : Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh

RM190.00

- +
Menjadi Hafidz

Menjadi hafizh Al-Qur’an adalah ‘peluang emas’ bagi setiap orang. Sebab, Allah SWT yang langsung menjaminnay, “Dan sungguh Kami jadikan Al-Qur’an itu mudah diingat, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” (Al-Qamar [54]: 40).

Maka tak kira apapun pekerjaan  kita; pelajar, guru, dai, mubaligh, pegawai, pengusaha, pedagang, surirumah, dan yang lainnya. Juga tidak memandang apakah anak kecil, remaja, dewasa, maupun lanjut usia. Dengan modal keikhlasan niat, minat yang besar, tekad yang kuat, disiplin dan bertawakal kepada Allah, insya Allah cita-cita mulia ini boleh direalisasikan. Semua dimudahkan Allah untuk mempelajari dan menghafalnya, cepat ataupun lambat.

RM40.00

- +
Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i

Ilmu Tajwid merupakan salah satu ilmu terpenting yang harus diketahui setiap muslim. Tanpa memahami ilmu ini kita pasti kesulitan dan melakukan banyak kesalahan dalam membaca Kitabullah, al-Qur'an. 

Buku ini tergolong buku terlengkap dalam disiplin ilmu Tajwid. Di dalamnya dibahas berbagai masalah terkait tata cara membaca al-Qur'an sesuai dengan parameter tartil. 
Di antaranya membahas keutamaan membaca dan mempelajari al-Qur'an, adab membaca Kitabullah, sejarah ilmu Tajwid dan qiraah, urgensi mengenal huruf dan harakat, rukun-rukun bacaan Qur'ani, lahn dan macam-macamnya, pedoman membaca lafazh-lafazh al-Qur'an, sifat-sifat hurufdari tafkhim dan tarqiq hingga hukum-hukum makharijul huruf. 

RM75.00

- +
Tafsir Juz 'Amma

SHAHIH TAFSIR IBNU KATSIR JUZ 'AMMA
Karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah
Semakan Sheikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri

Jika anda ingin memulakan langkah untuk memahami tafsir al-Qur'an, edisi ini sesuai buat anda. Khusus untuk juzuk ke 30 yang diambil dari kitab asalnya iaitu Tafsir Ibnu Katsir, naskah ini mudah untuk dibawa, selesa untuk dibaca dan dijadikan rujukan di dalam mahupun luar rumah

RM40.00

- +
Asbaabun Nuzul

Al-Quran Al-Karim adalah salah satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad S.A.W. Menerusi Al-Quranlah segala panduan serta peradaban dan hukum-hukum Islam berkenaan ajaran Islam disebarkan ke seluruh umat manusia. Lebih hebat lagi Al-Quran merupakan manual panduan untuk setiap umat Islam hingga ke akhir zaman.

RM65.00

- +
Ayat-Ayat Suruhan

Buku-buku ini disusun dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sesuatu perintah dan larangan yang kemudiannya dikatagorikan menjadi beberapa tajuk.Buku ini amat berguna kepada para pendakwah,penceramah,pendidik,pelajar dan orang ramai

RM45.00

- +
Tips Cemerlang

Jalan menuju kecemelangan memerlukan peta. Peta yang umat Islam perlukan adalah Al-Quran kerana ia adalah peta yang lengkap lagi selamat, malah sebuah peta yang aqwam (yang paling benar, paling adil, dan paling tepat). Tiada sebarang bengkang-bengkok di dalamnya.

RM35.00

- +
Kisah Cinta Dalam Al-Quran

Cinta diistilahkan sebagai tajuk yang terbungkus kerana ia berupa perasaan. Jauh di dasar agama, ia bersifat malu-malu, berwajah seni dan menjadi bawaan jiwa. Ia seakan-akan menjadi taboo dari dikupas rahsianya biarpun oleh orang yang sepatutnya ahli hingga ke dasar pengertian

RM22.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart